Dordtse Evangelisatie

 |  #JEBENTNIETALLEEN – Koffie & Thee met de dominee

#JEBENTNIETALLEEN – Koffie & Thee met de dominee

 

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #JEBENTNIETALLEEN. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’. Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan. Welkom op 08/03, 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 31/05, 14/06 en 28/06.

Meer informatie: klik hier om de flyer te downloaden.