|  Krispijnkoffie

Krispijnkoffie

Uitnodiging: Krispijnkoffie
Voor alle christenen in Krispijn (13-jan)

Op 13 januari 2019
 zijn alle christenen in Krispijn uitgenodigd op de koffie bij Hervormd Krispijn (Wijkzaal Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2). U kunt eerst naar uw eigen dienst en daarna op de koffie komen. De Krispijnkoffie heeft twee doelen: (1) u leert uw christelijke buurtgenoten kennen en (2) we willen samen bidden voor Krispijn en elkaar helpen om als Christenen zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk. Dus bent u benieuwd naar uw buurtgenoten van een andere kerk? Of vind u missionair aanwezig zijn in de wijk belangrijk? Van harte welkom!

Inloop van 11:30-12:00 tot uiterlijk 13:00. In de wijkzaal van de Pauluskerk. Graag tot ziens!


Krispijnkoffie is een mooi voorbeeld van interkerkelijke buurtkoffie. Tijdens de Missie Dordt Meeting wordt dit idee gelanceerd. Om zo samen te kijken of we in andere wijken en buurten elkaar ook kunnen ontmoeten rondom een kop koffie. Wilt u aanhaken bij dit initiatief in uw wijk of buurt? Neem dan contact op.