Dordtse Evangelisatie

 |  Missie Dordt Nieuws - Februari 2019

Missie Dordt Nieuws - Februari 2019

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Heel concreet is ons doel het bevorderen van (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over en (3) betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.

In deze nieuwsbrief meer over …

Inhoudsopgave:

·       Cursus ‘Levend in Christus’ | Start maandag 11 maart 2019
·       Cursus ‘Back to the Roots’ | Start woensdag 13 maart 2019
·       Huurder & Kernbewoner | Woongroep Time Inn
·       Bijdragen aan The Passion | #jebentnietalleen
·       Workshop ‘Creatief met woorden’ | Elke donderdagochtend
·       Thema-avond ‘Open Kerk’ | Vrijdag 15 maart 2019
·       Samen aan Tafel | Leger des Heils

·       Valentijndiner voor het goede doel | Evangelische Gemeente Eljakim
·       Giftenoverzicht januari 2019 | Collecte Kruiskerk
·       Actuele vacatures | Raak betrokken!
·       Investeer in Missie Dordt | Geef!
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden

Klik hiervoor de nieuwsbrief