Dordtse Evangelisatie

 |  MISSIE DORDT NIEUWS – Januari 2019

MISSIE DORDT NIEUWS – Januari 2019

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Heel concreet is ons doel het bevorderen van (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over en (3) betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.

Inhoudsopgave

In deze nieuwsbrief meer over …

·       Missie Dordt Meeting | Thema: “Niet alleen” (10-jan)
·       Connecting Churches | Gastspreker: Arnold van Heusden (10-jan)
·       Krispijnkoffie | Voor alle christenen in Krispijn (13-jan)
·       Ontmoeting met Vrouwen | Thema: “Jaag de liefde na” (14-feb)
·       Week van Gebed | Thema: "Recht voor ogen" (20 t/m 26-jan)
·       Kindergebedsfeest | Thema: "Recht voor ogen" (23-jan)
·       Alpha in Dordrecht | Start cursussen in januari/februari
·       Ode aan de Synode | De Dordtse Leerregels (4 bijeenkomsten)
·       Nieuwjaarsreceptie | Apostolisch Genootschap (16-jan)
·       Raak betrokken! | Actuele vacatures vrijwilligerswerk
·       Geef! | Investeer in Missie Dordt
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden

Klik hier voor de nieuwsbrief