Dordtse Evangelisatie

 |  Steun Missie Dordt!

Steun Missie Dordt!

De stichting Dordtse Evangelisatie ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij de verkondiging van het Evangelie aan alle mensen op het eiland van Dordrecht.

Met ingang van 1 januari 2018 willen we een coördinator aanstellen. Het is verheugend dat er veel missionair werk plaatsvindt! Er is veel bereidheid tot samenwerking, alleen ontbreekt het vaak aan organisatiekracht. We zijn ervan overtuigd dat de impact van dat werk kan toenemen als we de handen ineen te slaan, activiteiten meer op elkaar afstemmen en ervaringen delen. Opdat meer mensen in onze stad de bevrijdende boodschap van Jezus Christus leren kennen. De nieuwe werker wordt nauw verbonden aan het missionaire centrum ‘VanAlle Tijden’ aan de Grotekerksbuurt 42-44.

Lees meer over het projectplan op www.dordtse-evangelisatie.nl. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Geef met uw bijdrage het missionaire werk een nieuwe impuls! 

U kunt uw gift ook overmaken op IBAN NL 26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Missie Dordt’, Dordrecht. Of kijk op whydonate.nl/missie-dordt/project/

Klik hier om de folder te downloaden.