Dordtse Evangelisatie

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur is als volgt onderverdeeld:

  • Een dagelijks bestuur met een voorzitter, een coördinator kerken en gemeenten, een webmaster, een penningmeester en een secretaris
  • Bestuursleden aangesteld door en vanuit de deelnemende werkgroepen
  • Externe bestuursleden die zich sterk betrokken tonen bij evangelisatie in Dordrecht
  • Bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatiegelden

Bestuurssamenstelling
Ebe Bruinsma, voorzitter
Friso Goudriaan, penningmeester
Riëtte Bunk, secretaresse
Coördinator kerken en gemeenten, vacant
Timon Fieggen, algemeen adjunct