Dordtse Evangelisatie

Grondslag

De Stichting heeft tot grondslag de Bijbel als het Woord van God met onfeilbaar gezag, het geloof in de Drie-enige God, zich openbarende als Vader, Zoon en Heilige Geest in Zijn woord, het geloof in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, zonder de wil van een man doch door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria, als Enige en plaatsbekledend geleden en gestorven om en voor de zonden van de gehele wereld, lichamelijk opgestaan uit de doden, als eerste van al diegenen die Hem in deze opstanding volgen, lichamelijk ten hemel gevaren en persoonlijk wederkomend in macht en heerlijkheid.