Onze hoofddoelstelling

We willen ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair ge- bied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken. De stichting Missie Dordt omvat verschillende werkgroepen die zich bezighouden met diverse missionaire activiteiten.