Dordtse Evangelisatie

Week van Gebed 2018

Samen bidden voor recht in de wereld van 21 tot en met 28 januari 2018

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed is hiervoor hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. 

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018).

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.

Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God. In elke wijk is er een gebedsavond voorbereid door verschillende kerken uit de wijk. We nodigen iedereen uit om naar de gebedsavond te gaan in de wijk waarin je woont en/of betrokken bij bent.

Alle avonden starten om 20.00 uur en rond om half 10 is er gelegenheid voor ontmoeting.

Zondag 21/ 1                Startavond                                           Riverboat, Lange Wantijkade
I.v.m. beperkt aantal plaatsen aan boord wordt op deze avond uit iedere gemeente 1 a 2 vertegenwoordigers uitgenodigd. De riverboat is van 17/1 tot 28/1 van woensdag tot en met zondag open. Er is ook een gebedsruimte aan boord waar je kunt aansluiten om mee te bidden. Meer informatie op :www.operatiemobilisatie.nl.

Maandag 22/1              Reeland, Land van Valk, Staart             VEG Eljakim, Jan Ligthartlaan 3

Dinsdag 23/1                Centrum                                                  Leger des Heils, Kasperspad 28

Dinsdag 23/1                Bonfire jongeren gebedsavond            Bonfire, Wijnstraat 117

Woensdag 24/1            Sterrenburg                                            De Open Hof, Herschelstraat 27

Donderdag 25/1           Stadspolders en Dubbeldam                De Wijnstok, Dubbelsteijnlaan W. 70

Donderdag 25/1           Krispijn/Zuidhoven                                Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4

Vrijdag 26/1                  Crabbehof en Wielwijk                          Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8

Zaterdag 27/1               Afsluitende internationale gebedsviering in Benevia, Spirea 7
Op deze avond zal er vooral ruimte zijn om aan te sluiten bij verschillende gelovigen uit andere landen en hun gebedstradities. Er zal in verschillende talen worden gebeden voor hun land en onze stad. Daarmee willen we onderlinge verbinding bevestigen en verstevigen met christenen wereldwijd.

Zondag 28/1                 Eredienst rondom thema                       ‘RECHT door ZEE’

Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl  of op www.dordtse-evangelisatie.nl bij werkgroep Stadsgebed.

De Week van Gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken en in Dordrecht door Stadsgebed Dordrecht.

Meer informatie: Emmy Boor, emboor@nazarene.nl