Dordtse Evangelisatie

Over Time Inn

Over Time Inn

Time Inn biedt een kamer aan jongeren die vanwege diverse oorzaken niet (meer) op zichzelf kunnen wonen of daar nog niet klaar voor zijn. Dit gebeurt op verschillende locaties in Dordrecht. Lees er hier meer over.
Over Time Inn
Time Inn | Locatie Grotekerksbuurt

Time Inn | Locatie Grotekerksbuurt

In het hart van de Dordtse historische binnenstad, aan de Grotekerksbuurt 42, is woongroep Time Inn. Lees er hier meer over...
Time Inn | Locatie Grotekerksbuurt
Time Inn | Locatie Bosboom Toussaintstraat

Time Inn | Locatie Bosboom Toussaintstraat

In de Dordtse wijk Krispijn is Time Inn II. Twee huizen, gekoppeld door een tussendeur, vormen een groot huis. In het ene huis wonen jongeren, in het andere een gezin. Lees er hier meer over...
Time Inn | Locatie Bosboom Toussaintstraat