VanAlleTijden

VanAlleTijden

Het missionair centrum van stichting Dordtse Evangelisatie omvat een winkel, plek voor ontmoeting en een kapel. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor allerlei (interkerkelijke) activiteiten (bv. vergaderingen en cursussen).
Lees meer
Serve the City

Serve the City

Jaarlijks event op Hemelvaartsdag voor en door Dordtenaren van alle leeftijden. De missie van Serve the City is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood).
Lees meer
Ontmoeting met Vrouwen

Ontmoeting met Vrouwen

Een interkerkelijke groep vrouwen uit Dordrecht. Twee keer per jaar vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek laten komen over allerlei levens-en geloofsvragen. Ontmoeting, Bijbelstudie en muziek.
Lees meer
Straat Evangelisatie

Straat Evangelisatie

De activiteiten vinden plaats in het centrum van de stad. We willen persoonlijk met mensen in gesprek te komen.
Lees meer
Kinderkaravaan

Kinderkaravaan

Kinderen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, dat is wat we willen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een oude SRV-bus: de Kinderkaravaan.
Lees meer
Missie Dordt

Missie Dordt

Missie Dordt is een nieuw initiatief van de Dordtse Evangelisatie. Doel is te komen tot een stadsbreed missionair netwerk waarin kerken en andere christelijke organisaties samenwerken om mensen in Dordrecht te bereiken met het Evangelie.
Lees meer
Marktkraam

Marktkraam

Misschien heeft u ons weleens zien staan... Op de hoek van de Sarisgang kunt u ons vinden met een tafel vaak vol spreuken en folders (sinds 1955). Wat we daar doen? We vertellen u er graag meer over.
Lees meer
Zondagavondzang

Zondagavondzang

De Here God loven en prijzen door middel van het zingen van psalmen, liederen en gezangen. Dat is wat we doen op de zondagavondzang. Niet thuis maar met elkaar, in verpleeghuis Crabbehoff en Vreedonk. Zing je mee?
Lees meer
Stadsgebed

Stadsgebed

De werkgroep Stadsgebed coördineert interkerkelijke gebedsbijeenkomsten in Dordrecht. Onze missie is christenen (uit verschillende kerken) met elkaar laten uitreiken naar de naaste om hen heen door middel van gebed.
Lees meer
Alpha Cursus

Alpha Cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. Lees hier meer over de cursussen in Dordrecht.
Lees meer
Oud Papier

Oud Papier

Elke 3e maandag van de maand, van 18.30 - 20.30 halen we oud papier op in Oud Krispijn. De opbrengst komt geheel ten goede aan de DE. We gebruiken het geld om de activiteiten die vanuit de DE worden georganiseerd te financieren.
Lees meer
Broodnodig

Broodnodig

Op vaste tijdstippen gratis eten uitdelen aan dak- en thuislozen. Een vertrouwensband opbouwen. Stimuleren om aan hun problematiek te werken en hen bovendien op een praktische manier te laten ervaren hoe groot Gods liefde is.
Lees meer
Dagelijks Brood

Dagelijks Brood

Dagverse producten die in de winkel niet meer verkocht kunnen worden brengt de werkgroep bij huishoudens die het goed kunnen gebruiken. Zij voorzien honderden huishoudens zonder er een cent voor neer te leggen.
Lees meer