|  Grote belangstelling voor Missie Dordt meeting

Grote belangstelling voor Missie Dordt meeting

Voor vele kerken en geloofsgemeenschappen staat ‘missionaire presentie’ hoog op de agenda. Dat bleek ook wel uit de grote belangstelling voor de Missie Dordt Meeting afgelopen donderdag 10 januari. Op de bijeenkomst in de Zuidhovenkerk werden tal van missionaire initiatieven gepresenteerd aan de afgevaardigden van diverse kerken en andere belangstellenden. 

“Missie Dordt streeft naar het vormen van een stadsbreed missionair netwerk, waarin kerken en gemeenten samenwerken om meer missionair bezig te zijn op het eiland van Dordt”, vertelt Wiebe van Horssen. Als missionair coördinator zet hij zich sinds september 2018 in om dit netwerk vorm te geven. Dat gebeurt vooral door de missionaire activiteiten te laten zien, zoals op de Missie Dordt meeting van 10 januari. “Verschillende initiatiefnemers die een bepaalde droom, of een bepaald plan hadden op missionair gebied, deelden die in een korte pitch.” Het thema van de meeting: ‘je bent niet alleen’.

Dat thema is op meerdere manieren toepasselijk, legt Van Horssen uit. Het is een boodschap aan kerken en gemeenten dat zij niet alleen staan in missionair werk. Door samen te werken is meer mogelijk. Ook is het maatschappelijk actueel, in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid in de samenleving. Daarbij is het thema een knipoog naar The Passion, het evenement dat de EO deze Pasen organiseert in Dordrecht. Ook dat heeft als thema ‘je bent niet alleen’. Last but not least, verwijst het naar de HEER zelf. Zijn naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. In het missionaire werk staan wij er niet alleen voor. God is present!

Pitches

Na een gezamenlijke nieuwjaarsborrel, vertelden verschillende initiatiefnemers over de missionaire activiteiten die zij al hebben ontwikkeld, of nog willen ontwikkelen. Ze deden dit in korte pitches – een paar minuten per onderwerp. Zo was er aandacht voor Reversed Mission. Dit project is erop gericht om migrantenkerken te koppelen aan ‘Nederlandse’ kerken, om hun missionaire en diaconale activiteiten te bundelen. Ook werd het idee gedeeld van de ‘Kerkproeverij’, door de gemeente van De Wijnstok. De kerkproeverij is bedoeld om mensen te laten ‘proeven’ aan de kerk, in een laagdrempelige kennismaking. Naast deze twee, werden nog een ruim tiental aan andere missionaire initiatieven gepresenteerd. Ook hielden alle werkgroepen van de Dordtse Evangelisatie een korte presentatie over waar zij mee bezig zijn. Op evaluatieformulieren konden de toehoorders bij elke pitch aangeven in hoeverre zij geïnteresseerd waren om hierbij aan te haken.

Al met al was het een avond waarop zeer diverse initiatieven het voetlicht passeerden, onder ruime belangstelling van een interkerkelijk gezelschap van ongeveer tachtig mensen. Een rijke zegen, volgens Van Horssen. “Je ziet dat zo’n bijeenkomst kerken helpt om een beeld te vormen van wat er zoal gebeurd in de stad. Dit gaan we zeker vaker doen.”