|  Nieuwjaarsborrel & Stichtingraad

Nieuwjaarsborrel & Stichtingraad

Op donderdag 9 januari 2020 belegt Missie Dordt haar eerste stichtingsraadvergadering. Vanaf 19.30 uur is er inloop met een nieuwjaarsborrel. Om 20.00 uur start de vergadering.
De stichtingsraadvergadering heeft een open en informatief karakter. Alle participerende en sympathiserende kerken, werkgroepen, missionaire initiatieven en belangstellenden zijn uitgenodigd.

Wanneer? – Datum en tijd

Donderdag 9 januari 2020:

  • 19.30-20.00 nieuwjaarsreceptie
  • 20.00-22.00 stichtingsraadvergadering

Waar? – De locatie

De Wijnstok [Dubbelsteynlaan West 70, 3319 EM, Dordrecht]

Voor wie? – De doelgroep

Vertegenwoordigers van participerende en sympathiserende kerken, missionaire werkgroepen en initiatieven, alsook individuele belangstellenden. Ook niet-leden kunnen de vergadering bijwonen.

Wat? – Het programma

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Presentatie jaarverslag 2019 (samenvatting)
  • Presentatie jaarplan 2020 (samenvatting)
  • Input kerken, werkgroepen, initiatieven

Waarom? – De doelstelling

De nieuwjaarsreceptie beoogt de interkerkelijke ontmoeting.

De stichtingsraadvergadering heeft als doel het bevorderen van samenwerking op missionair gebied en de afstemming van missionaire initiatieven. Er wordt een overzicht gegeven van de huidige en nieuwe initiatieven waarbij kerken en individuele gelovigen kunnen aanhaken. Ook is er ruimte voor input vanuit de leden (deelnemende kerken, werkgroepen en initiatieven).

Nieuwjaarsborrel & Stichtingraad 2020