|  Week van gebed

Week van gebed

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze worden voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is. 

Lees meer in de uitnodiging. klik hier voor de pdf-versie.
Er is ook een promotiefilmpje gemaakt. Klik hier om die te bekijken.