Onze activiteiten

De stichting Missie Dordt kenmerkt zich door een rijke diversiteit aan activiteiten. We willen als stichting de methoden en middelen gebruiken die ons ter beschikking staan. De werkgroepen zijn niet statisch, maar dynamisch. Nieuwe werkgroepen worden gevormd. En soms is ook de houdbaarheidsdatum van een werkgroep bereikt. We zoeken biddend aansluiting bij de ‘Missio Dei’. Sommige werkgroepen leggen het accent op diaconaat, anderen meer op evangelisatie. De nieuwe naam ‘Missie Dordt’ dekt beide ladingen.

Concreet geeft de stichting via de werkgroepen Serve the City, Dagelijks Brood en Broodnodig invulling aan haar diaconale roeping. De winkel en kapel Van Alle Tijden zijn een uniek voorbeeld van missionaire presentie. Ontmoeting met Vrouwen laat vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek komen. Via Straat- en Marktevangelisatie wordt het goede nieuws gedeeld met voorbijgangers. Vanuit de werkgroep Alpha in Dordt starten jaarlijks meerdere cursussen. Op de zondagavondzang wordt God geprezen voor wie Hij is en verkondigd in het zingen van een lied. Dit alles gedragen in interkerkelijke gebedsbijeenkomsten, georganiseerd vanuit de werkgroep Stadsgebed.