Onze geschiedenis

Missie Dordt heeft een rijke historie. Op 15 maart 1974 werd de toenmalige stichting Dordtse Evangelisatie opgericht. In die tijd was de Gereformeerde Stadsevangelisatie zeer actief. In 1940 stonden zij al met een evangelisatiekraam op de wekelijkse markt op het Scheffersplein. In 1963 werd gestart met activiteiten op camping Bruggehof. De Gereformeerde Stadsevangelisatie werd bij oprichting van de Dordtse Evangelisatie onderdeel van de stichting.

De Dordtse Evangelisatie had van meet af aan een interkerkelijk karakter. Bij de oprichting waren leden van de Hervormde en Gereformeerde kerken betrokken. Later sloten diverse evangelische ge- meenten en andere gereformeerde kerken zich aan. Door de tijd heen werden steeds meer werkgroepen gevormd. Daarbij kwamen ook diverse diaconale initiatieven tot stand. De missie werd breder. Het doel bleef onveranderd.

In de 21ste eeuw staan we als stichting in een dynamische tijd. Dat geeft te denken. Hoe vinden we aansluiting bij de Dordtenaar in een veranderende context? Vanuit de stichting mochten wij de jaren door goed nieuws zijn en verkondigen in de stad. Wij mochten meebewegen met Gods werk in het geloof en vertrouwen dat Hij het doet. Dat is de rode draad in onze geschiedenis; God is getrouw. Vandaaruit blijven we invulling geven aan onze missie. Op een eigentijdse manier.