Onze hoofddoelstelling

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Meer en meer voelen we de urgentie om samen te bouwen aan een kerk die missionair is in woord en daad. Wij verlangen naar christelijke gemeenschappen die niet alleen goed nieuws verkondigen (de missionaire proclamatie), maar dat ook daadwerkelijk zijn (de missionaire presentie). Dat is voor Missie Dordt de essentie.