Onze identiteit

Uitgangspunt van Missie Dordt is de zogenoemde Missio Dei – de zending van God. Wij geloven dat Missie Dordt allereerst Gods eigen werk is. De Vader nam het initiatief en heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. Zijn Geest stuwt tot op de dag van vandaag de voortgang van de evangelieverkondiging met het oog op het Koninkrijk. God wil ook in Dordt voor zichzelf een volk bereiden. In deze ‘missie van God’ worden wij meegenomen en mogen we Gods medearbeiders zijn.

De stichting heeft als kernpunten van haar identiteit:
• Het geloof in de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God
• De unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan
• Het persoonlijke karakter van het geloof
• De verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God
• Het delen in de kracht van de Heilige Geest
• De fundamentele betekenis van de kerk in het reddende handelen van God