Onze naam

Sinds 2019 heeft de stichting Dordtse Evangelisatie een nieuwe naam: Missie Dordt. Deze naam geeft weer waar we gezamenlijk voor staan: de missie van God voor de stad Dordrecht. Met de slogan ‘goed nieuws voor de stad’ brengen we onder woorden dat we het Evangelie van Jezus Christus willen uitleven en verkondigen op het eiland van Dordrecht. Als een gepassioneerd ideaal. Dordrecht een bruisend christelijk bolwerk. Stad aan de rivier. Stad met een missie. Stad van God.

Woord en daad
Het woord ‘missie’ heeft in de christelijke context een brede betekenis. Het gaat om het geheel van activiteiten tot verbreiding van het Evangelie in woord en daad. Steeds vaker wordt de term ‘integrale missie’ gebruikt. Deze term benadrukt dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven. Integrale missie is een benadering die de scheiding tussen diaconaat en evangelisatie op- heft. Woord en daad gaan hand in hand.

Missionaire presentie
Een andere term die steeds vaker gebruikt wordt is ‘missionaire presentie’. Dit is een beweging van present zijn in de samenleving (de kerk komt naar de mensen toe). In missionaire presentie gaat het om de aansluiting bij, afstemming op en het van betekenis zijn voor de ander. Presentie is het wezen van God. Zijn Naam is Ik ben en Ik zal er zijn. Hij is aanwezig en in zijn Naam mogen wij er zijn voor de ander (luisterend, dienend en getuigend).