Vrijwilligers

De Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij tientallen vrijwilligers die zich inzetten op heel veel verschillende terreinen. Wil je ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij jou past? Kijk hier naar de mogelijkheden. 

Raak betrokken bij... de werkgroep Broodnodig: op dinsdagavond gratis eten uitdelen aan dak- en thuislozen. Een vertrouwensband opbouwen. Stimuleren om aan hun problematiek te werken en hen bovendien op een praktische manier laten ervaren hoe groot Gods liefde is. Enthousiast geworden? Klik hier om te betrokken te raken. 

Raak betrokken bij... de werkgroep Straatevangelisatie: de activiteiten vinden plaats in het centrum van Dordrecht. We willen persoonlijk met mensen in gesprek komen, we delen informatiefolders uit en zingen met elkaar. Enthousiast geworden? Klik hier om betrokken te raken

Raak betrokken bij... de werkgroep Ontmoeting met vrouwen: bestaat uit een interkerkelijke groep vrouwen. Twee keer per jaar vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek laten komen over allerlei levens- en geloofsvragen. Ontmoeting, Bijbelstudie en muziek. Enthousiast geworden? Klik hier om betrokken te raken. 

Raak betrokken bij... de werkgroep Kinderkaravaan: kinderen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, dat is wat we willen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een oude SRV-bus de Kinderkaravaan. We zijn op zoeken naar kerken of groepen die kinderclub willen starten vanuit hun gemeente. Neem contact op om hier over door te praten of lees hier over andere mogelijkheden om betrokken te raken

Raak betrokken bij... de werkgroep Marktkraam: misschien heeft u ons weleens zien staan, op de hoek van de Sarisgang vindt u ons op zaterdag met een tafel vol folders en spreuken. We zijn er voor een gesprek of gebed. We zijn hard op zoek naar wat extra vrijwilligers of gemeentes die ook een zaterdag voor hun rekening willen nemen. Enthousiast geworden? Klik hier om betrokken te raken. 

Raak betrokken bij... de werkgroep Zondagavondzang: de Heere loven en prijzen door middel van psalmen, liederen en gezangen. Dat is wat we doen op zondagavond, niet thuis maar met elkaar in verpleeghuis Crabbehoff en Vreedonk. We kunnen jouw hulp gebruiken bij het ophalen van de oudere bewoners van hun kamer of kom om met ons mee te zingen. Enthousiast geworden? Klik hier om te betrokken te raken. 

Meer informatie
Wil je weten hoe jij je talent kan inzetten? Neem contact op.