Raak betrokken

Ons werk is slechts mogelijk als we steun krijgen en dat is waar we uw/jullie hulp voor nodig hebben!

Gebed
In de eerste plaats is het belangrijk dat er gebeden wordt voor het project en de mensen die we tegenkomen. Broodnodig geeft voor geïnteresseerden een nieuwsbrief uit met gebedspunten en ontwikkelingen in het werk op straat.  

Vrijwilligersvacature(s)
Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe medewerkers. Iedere wedergeboren christen met een serieuze interesse en een minimale leeftijd van 18 jaar is welkom bij Broodnodig.

Giften
Omdat ons werk draait op giften van medewerkers en andere geïnteresseerden is elke financiële ondersteuning van harte welkom. Giften kunnen worden overgemaakt op  IBAN NL18 RABO 0166 4614 31 t.n.v penningmeester Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. gift Broodnodig.