Missionair Pionier

Wiebe van Horssen missionair pionier bij ‘Missie Dordt’

Wiebe van Horssen is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot missionair pionier bij Missie Dordt. De 33-jarige Wiebe is onlangs met zijn vrouw en drie kinderen teruggekeerd uit Mozambique, waar hij de afgelopen 8 jaar werkzaam was als projectmanager en missionair veldwerker. De regio Dordrecht is bekend terrein voor hem; hij is geboren in Alblasserdam.

Hij typeert zichzelf als ‘een gewoon mens met een bijzondere God; Hij inspireert en motiveert me voor de missie’. Wiebe: ‘Sinds ik in mijn tienerjaren tot geloof kwam, heb ik altijd de drive gehad om het in mijn dagelijks leven handen en voeten te geven. ‘Passie voor het evangelie en een hart voor mensen’ is een rode draad in mijn werk geweest.‘

Twee studies
Wiebe volgde een opleiding Management, Economie en Recht. Een werkvakantie naar Bolivia, tijdens het eerste jaar van zijn studie, versterkte het verlangen om in het buitenland dienstbaar te zijn. Hij studeerde af bij een ontwikkelingsorganisatie (Verburg Charity Foundation), waardoor hij de mogelijkheid had om zich verder te verdiepen in ontwikkelingswerk.

Na de MER-opleiding besloot hij theologie te gaan studeren, om ook inzetbaar te zijn voor missionair werk. ‘Ondanks de vele uren die ik als ‘kluizenaar’ op mijn studeerkamer heb doorgebracht, heb ik nooit spijt gehad van deze keuze.’De beide studies kwamen goed van pas bij zijn veelzijdige werk in Malawi en Mozambique. Hij deed management- en adviestaken en was actief in missionair kinder-/ jongerenwerk en theologisch onderwijs.

Relaties
Nu het werk na 8 jaar grotendeels kon worden overdragen hebben we ons georiënteerd op terugkeer. Naast de betrokkenheid bij Mozambique, willen we graag onze ervaring dienstbaar maken in missionair werk in Nederland. ‘Missie Dordt’ is daarvoor een mooie plek. De organisatie verbindt veel kerken en geloofsgemeenschappen. In Mozambique hebben we ook met een breed scala aan kerken samengewerkt. Men zegt wel dat de westerse cultuur denkt in termen van ‘goed en fout’; de Afrikaanse cultuur daarentegen benadrukt veel meer de onderling relaties. Dan zie je dat kerken en christenen van verschillende kleur, toch met elkaar kunnen optrekken, omdat ze elkaar respecteren in hun dienst aan de ene Heer. Daar hoop ik ook op in Dordrecht. Wat ik hoop mee te nemen van de kerk in Mozambique. Hun passie, hun weerbaarheid en volharding.’

Bij ‘Missie Dordt’ wordt Wiebe verantwoordelijk voor de coördinatie van missionaire activiteiten van de tientallen participerende kerken en gemeenten op het eiland van Dordrecht. Het is een pionierspost met veel ruimte voor nieuwe initiatieven. De organisatie beschikt over het inloophuis ‘Van Alle Tijden’, in het centrum van de stad. Het werk wordt begeleid door de missionaire organisatie IZB.

Schakelen
Het eerste verlof als ontwikkelingswerker viel hem zwaarder dan nu. ‘Je raakt eraan gewend te schakelen tussen culturen en contexten. Met het oog op missionair werk is het een leerzame ervaring om het vertrouwde van je eigen kring te verlaten en andere culturen onbevangen tegemoet te treden. Dat is wat ik ook in Dordrecht hoop te doen; schakelen tussen subculturen van yuppen en bewoners van achtstandswijken – en alles wat er tussenin zit.’