Over Missie Dordt

De stichting Dordtse Evangelisatie zou graag zien dat kerken, gemeenten en andere christelijke organisaties meer gaan samenwerken op missionair gebied; dat er in Dordrecht breed gedragen missionaire initiatieven ontstaan en meer mensen de weg weten te vinden naar een kerk of christelijke gemeente.

Via het project Missie Dordt wil de stichting proberen bestaande missionaire initiatieven te verbinden en nieuwe (gezamenlijke) initiatieven aan te jagen. In de komende vijf jaar zou Missie Dordt moeten uitgroeien tot een stadsbreed missionair netwerk, waarin de deelnemers kennis uitwisselen, ervaringen delen en nieuwe samenwerkingsrelaties aangaan. Dit netwerk wordt ondersteund door een missionair coördinator, Wiebe van Horssen, die als spin in het web nauwe contacten onderhoud met de deelnemende kerken en missionair werkers. De coördinator heeft een faciliterende rol; kerken houden zelf de regie.

Missie Dordt wordt ondersteund door de IZB, vereniging voor zending in Nederland.