Over ontmoeting met vrouwen

Ontmoeting met Vrouwen is een interkerkelijke groep vrouwen uit Dordrecht. Wij willen eraan meewerken dat vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek kunnen komen over allerlei levens-en geloofsvragen. Wij organiseren twee keer per jaar een ochtend voor vrouwen. Op deze ochtenden is er plaats voor ontmoeting, voor bijbelstudie door een gastspreekster/spreker en tijd voor muziek. 

Meer informatie kunt u krijgen bij Linda Vink, 078-6140374 of per e-mail: omvdordrecht@gmail.com. De ochtenden zijn van 9:00 tot 11:00 uur, er is altijd een boekentafel aanwezig en diverse stands. De Open Hof is rolstoel toegankelijk en er is een kindercreche aanwezig voor de kleintjes. De ochtenden zijn vrij toegankelijk, we vragen echter een bijdrage in de collecte om de gemaakte onkosten te kunnen dekken.