Missie

De missie van Stadsgebed is eensgezind, breed christelijk en over kerkmuren heen samen te komen om te bidden voor de stad Dordrecht en haar inwoners. Wij zien gebedsondersteuning van wezenlijk belang van de activiteiten in de stad. We willen (op onze website) in kaart brengen welke gebedsbijeenkomsten en christenen stimuleren mee te bidden voor haar stad. We werken samen met het gebedshuis in Bonfire.