Over de zondagavondzang

Zingen op zondag-avond ! Voor heel veel mensen is het bekend dat er elke zondagavond wordt gezongen door vrijwilligers in verzorgingshuis Vreedonk en Crabbehoff, maar voor nog veel meer mensen niet! Dit is een jarenlange traditie die zijn wortels heeft in een van de ziekenhuizen van Dordrecht. Houdt u/jij van zingen kom dan eens een keertje meezingen met ons. Met onze liederen mogen we de mensen in de verzorgingshuizen bemoedigen. Een van de veel gevraagde verzen is : Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand: moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Onze liederen halen we uit de Johannes de Heer bundel. Om de week zingen we in een van de verzorgingshuizen.